Water recycling is belangrijk in autowasstraten

Wist je al dat de meeste autowasstraten water recyclen? Iedereen die weleens bij een autowasstraat is geweest, weet dat er ongelooflijk veel water gebruikt wordt om een auto te wassen. Dit kan wel oplopen tot 300 liter per wasbeurt.

Gelukkig bestaan er tegenwoordig geavanceerde installaties waarmee het gebruikte spoelwater opgevangen kan worden. Vervolgens wordt het water weer gereinigd zodat het weer gebruikt kan worden om andere auto’s schoon te maken.

Dit is een milieuvriendelijke oplossing en autowasstraten kunnen hier veel mee besparen. Hier lees je waarom het belangrijk is om water te recyclen in autowasstraten.

Schoon water is niet vanzelfsprekend

Water is een belangrijke levensbehoefte en is onmisbaar. In veel landen is schoon water schaars en de watervoorraden staan wereldwijd sterk onder druk. Schoon drinkwater is dus niet vanzelfsprekend en we moeten zuiniger worden met water.

Water recyclen is de eerste stap die gezet kan worden om het waterprobleem op te lossen. Vooral in landen waar schoon water in overvloed is, kan veel water hergebruikt worden. Bovendien wordt het meeste water in Nederland niet eens gebruikt voor doeleinden waarvoor water van drinkwaterkwaliteit nodig is.

Een wasstraat is een goed voorbeeld. Door het water te recyclen wordt het water schoon genoeg om een auto te wassen.

Water recycling is duurzaam

Onnodig veel water gebruiken heeft een negatief effect op het milieu. Het zuiveren van water kost veel energie. Bovendien wordt er ook veel energie verbruikt bij het opwarmen van water. Bij deze processen wordt er gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen.

Het is over het algemeen bekend dat fossiele brandstoffen zorgen voor vervuiling van het milieu. Deze brandstoffen zullen op den duur ook opraken. Daarom wordt het steeds belangrijker om te streven naar een duurzame wereld.

Wasstraten gebruiken veel water en kunnen een steentje bijdragen door water te recyclen. Wasstraten die zuinig omgaan met water, ontvangen een milieukenmerk.

Waterrekening verlagen

Water kost natuurlijk geld. Zoals al eerder genoemd wordt er veel water gebruikt bij het wassen van een auto. Bij een wasbeurt in een doe-het-zelf box wordt ongeveer 75 liter water gebruikt.

Een wasstraat waarbij door een machine gewassen wordt verbruikt ruim 200 liter water per wasbeurt. Dit is nog hoger bij wasbeurt waarbij een auto als het ware door verschillende kamers van een wasstraat rolt. Hierbij wordt namelijk gemiddeld 300 liter water voor gebruikt.

Door zuiniger te zijn om water en het water te hergebruiken, is dus een goede manier voor een wasstraat om geld te besparen.

Geef een reactie

Anti-spam verificatie *